Pompy Ciepła

Pompy Ciepła

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie niewyczerpanego źródła energii zmagazynowanego w gruncie lub w wodzie. Około trzy czwarte energii koniecznej do ogrzewania czerpie ze środowiska naturalnego, natomiast około jednej czwartej należy dostarczyć w postaci energii elektrycznej dla pompy ciepła.

Dla nowoczesnych budynków, o niewielkim zapotrzebowaniu ciepła dzięki doskonałej izolacji termicznej, pompy cieplne są interesującą alternatywą, podnoszącą bezpieczeństwo energetyczne i przyczyniającą się do redukcji emisji CO2.

Ciepło można pozyskiwać m.in z gruntu za pomocą:

  • ułożonych na dużej powierzchni i zagłębionych na 1,2 – 1,5m kolektorów gruntowych z tworzywa sztucznego sond gruntowych z rur PE, zagłębionych na 50 do 150m.